Повне найменування: Повне товариство “Ломбард” Фінансовий Маркет (Приватне підприємство “АСМАЛ” і Компанія)

Код за ЄДРПОУ: 41864510

Код території за КОАТУУ: 4611200000

Повна адреса: 82400 Львівська область, м. Стрий, вул., Успенська, будинок 26/1

Вищий орган управління: загальні збори учасників Повного Товариства.

Керівник: Герасимів Роман Мирославович

Головний бухгалтер: Ризік Уляна Романівна

Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію Фінансової установи 

Реєстраційний номер: 15103734;

серія та номер свідоцтва: ЛД 677;

дата видачі: 15.03.2018р.

Перелік видів фінансових послуг:

  • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Супутні послуги:

  •  оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
  • надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
  • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Відомості про учасників  (засновників, акціонерів) заявника (Які володіють частками (паєм, пакетом акцій), що стають не Менш як 10 відсотків Статутного капіталу)

№ з / п Повне найменування юридичних осіб – учасників  (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб – учасників  (засновників, акціонерів) заявника Код за ЄДРПОУ * юридичних осіб – учасників  (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків ** фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані ***, місце проживання фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному Капіталі заявника,%
1 Юридичні особи
1.1  ПП “АСМАЛ”  31658230  79035 м. Львів, вул., Зелена, 105  98%
1.2  ПП “ВетМедкомплекс”  41426551  82400 Львівська область, м. Стрий, вул., Успенська 26/1  2%
 2  Фізичні особи  –  –  –
  Усього: 2     100%

Інформація про юридичних або фізичних осіб, Які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (Які володіють частками (паєм, пакетом акцій), що мають не менше,  як 10 відсотків Статутного капіталу заявника)

№ з / п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що Здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Частка у статутному Капіталі учасника (засновника, акціонера),%
1      
1.1    

Діючі відокремлені підрозділи (відділення ломбарду)

Усі відділення відповідають вимоги чинного законодавства, яке регулює діяльність ломбардів в Україні, у тому числі й Ліцензійним умов, зокрема відносно доступності для осіб з інвалідністю та других маломобільніх груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил та стандартів, що документально підтверджується відповідними експертними висновками.

Наглядова рада

Наглядова рада у Товаристві не створювалась